Member Details


DR.SOUMYA H NAIK
Apr-06-1984
Female
MBBS.MD PSYCHIATRY

Address
DILIP NATIKAR #17 KHB COLONY SOLAPUR ROAD SADASHIVNAGAR BEHIND YASHODA HOSPITAL BIJAPUR
VASUDEV HOSPITALBDESAI CHOWK MINAKSHI GALLI BIJAPUR
DILIP NATIKAR #17 KHB COLONY SOLAPUR ROAD SADASHIVNAGAR BEHIND YASHODA HOSPITAL BIJAPUR
DILIP NATIKAR #17 KHB COLONY SOLAPUR ROAD SADASHIVNAGAR BEHIND YASHODA HOSPITAL BIJAPUR
Contact No
8861864203
drsoumyar@gmail.com

Family Details
DR HITENDRA NAIK