Member Details


DR.SHASHIKANTH J U
Apr-24-1979
Male
MBBS.DMCH,DTCD

Address
#1694/120 ;SHRI KRISHNA 1ST CROSS JEEVAN BHIMA NAGAR SARASWATHI NAGAR EXTN DAVANAGERE-577004
#1694/120 ;SHRI KRISHNA 1ST CROSS JEEVAN BHIMA NAGAR SARASWATHI NAGAR EXTN DAVANAGERE-577004
#1694/120 ;SHRI KRISHNA 1ST CROSS JEEVAN BHIMA NAGAR SARASWATHI NAGAR EXTN DAVANAGERE-577004
Contact No
9483663071
chetanashashikanth@gmail.com

Family Details